Preloader

CEZA HUKUKU

İstanbul Hukuk Bürosu, herkesin yasalar önünde; eşit- adil- dürüst yargılanma hakkı olduğuna inanmaktadır. İstanbul Hukuk Bürosu, müvekkillerine, soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. İstanbul Hukuk Bürosu, ayrıca, soruşturma ve dava öncesinden, soruşturma ve davaların titizlikle yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hayata Karşı Suçlar

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Hürriyete Karşı Suçlar

Şerefe Karşı Suçlar

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Malvarlığına Karşı Suçlar

Topluma Karşı Suçlar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukuku kaynakları sadece İş Kanunu’na bağlı değil hemen hemen her alanda rastlanabilecek hükümlerin hukukudur.
Türk İş Hukuku’na hâkim ilkeler arasında işçinin korunması, işçi lehine yorum, eşit işe eşit ücret, işçinin korunması, çalışma hürriyeti, ayrımcılık yasağı, işçi işveren dengesinin adil kurulması ilkeleri bulunmaktadır.

Kıdem Tazminatı Davaları, İhbar Tazminatı Davaları, İşe İade Davaları, Ücret Alacağı Davaları, İş Sözleşmesinin Feshinden Kaynaklanan Davalar, İşçi Alacağı Davaları, Mobbing Davaları, Ayrımcılık Davaları gibi tipik iş hukuku ihtilafları arasındadır.

DENİZ TİCARET HUKUKU

Ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını teşkil eden Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi.

Deniz ticaretinden doğan alacakların takipleri ve dava aşamaları ve bu aşamaların tahsilinin kolaylaşması ve alacakların teminat altına alınması için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz (geçici hukuki koruma) kararı alınması, ipotek tesisi, rehin haklarının tatbiki, yükün hasarı, ziyaı ve kaybı hallerinin tespiti ve bunlara ilişkin tazminat davaları alanlarında avukatlık ve danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti verilmektedir.

AİLE HUKUKU

Aile Hukukunun önemli kurumlarından olan Nişanlanma, İddet (Bekleme) Süresi, Resmi ve Dini Nikâh, Çeyiz Eşyaları, Aile Konutu, Nafaka, Zina, (Eşi veya Evi) Terk, (Eşler arasında) Ayrılık, Evlilik Birliğinin Temsili, Mal Rejimi Sözleşmesi, Babalık, (Çocuğu) Tanıma, Evlat Edinme, Çocuk ile Kişisel İlişkinin Kurulması, Velayet, Aile Vakfı, Aile Yurdu, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık, Özgürlüğün Kısıtlanması (Hacir) gibi kurumlar da Aile Hukukunun konularıdır.